Educt-O-Matic je kompaktni ručno prenosivi alat za pjeskarenje sa zatvorenim kruženjem, koji se može prenijeti bilo gdje, a potrebno mu je samo 2.5m3/min zraka na 6 bara.

Pjeskrenje i obnavljanje abrazivnih sredstava se kontroliše samo jednim okidačem. Ponovno uspostavljanje abrazivnih sredstava se pokreće neznatnim povlačenjem okidača, dok potpuno povlačenje okidača pokreće sistem usisnog pjeskarenja. Abrazivi su smješteni u kompaktnom koničnom lijevku odakle  se doziraju u uređaj za pjeskarenje. Abraziv se uvlači u komoru za miješanje Educt-O-Matic-a veoma brzom zračnom strujom, gdje se miješa sa zrakom, i onda izbacuje kroz mlaznicu. Glava uređaja je prilagodljiva i okreće se oko svoje ose, omogućavajući tako pjeskarenje pod bilo kojim uglom. 
 
Abraziv i prašina se skupljaju u gumenom dodatku. 
 
Ponovo upotrebljivi abraziv se vraća u lijevak, dok se polomljeni abraziv i prašina usmjeravaju u vrećicu za prašinu.Površina od oko 30 mm širine se lako može očistiti Educt-O-Matic-om.
 
Kada završite sa pjeskarenjem, samo otpustite okidač na pola dvije-tri sekunde, i vakum će ponovo vratiti preostalu  prašinu i abraziv. Vakumiranje se prekida potpunim otpuštanjem okidača.
 
Educt-O-Matic najbolje radi sa čelikom ili željeznim abrazivnim granulama. Prašina i polomljeni abraziv se skupljaju u jednostavnoj pamučnoj vrećici.
 
KOMPLET PAKOVANJE:
EDUCT-O-MATIC, 6 dodataka i vrećica za prašinu.