Potpuno nove izvedbe tlačnih uređaja za pjeskarenje s 25 i 50 litarskim posudama. Uređaji su opremljeni daljinskim pneumatskim komanderom za aktivaciju i deaktivaciju uređaja.

Područje upotrebe:
 • Pjeskarenje željeznih konstrukcija, mostova, rezervoara,...
 • Čiščenje do stepena SA-3,0
Sa uređajem za pjeskarenje je moguće koristiti sve suhe abrazive do maksimalne veličine zrnaca 3,5mm

  TEHNIČKI PODACI
Naziv DBS-RC 25 DBS-RC 50
Max. radni pritisak 12 bar 12 bar
Volumen tlačne posude, l 25 50
Radna temperatura, °C -10/+50 -10/+50
Promjer tlačne posude, mm 306 415
Visina tlačne posude, mm 960 1180
Težina tlačne posude, kg 46 73

 

STANDARDNA OPREMA:

 • Kotao obima 25 ili 50 litarski uređaj za pjeskarenje
 • mreža odnosno sito
 • ventil za doziranje
 • izlučivač vlage CAF-0 
 • kontrolni otvor
 • brze spojnice
 • pneumatsku daljinsku komandu
 • daljinski prekidač
 • 5m dvostruke cijevi
 • brzu spojnicu CFT.
 • UPUTSTVO ZA RAD