Razlikuju se od ostalih uređaja za pjeskarenje po tome što se ovim uređajima upravlja isključivo manuelno.

Područje upotrebe:
 • Pjeskarenje željeznih konstrukcija, mostova, rezervoara,...
 • Čiščenje do stepena SA-3,0
 • Kapacitet do 37m2/h
Sa uređajem za pjeskarenje je moguće koristiti sve suhe abrazive do maksimalne veličine zrnaca 3,5mm

  TEHNIČKI PODACI
Naziv DBS 100 DBS 200
Max. radni pritisak 12 bar 12 bar
Volumen tlačne posude, l 100 200
Radna temperatura, °C -10/+50 -10/+50
Promjer tlačne posude, mm 508 609
Visina tlačne posude, mm 1226 1480
Težina tlačne posude, kg 105 135

 

STANDARDNA OPREMA:

 • Kotao obima 100/ 200-litara
 • sito
 • poklopac
 • ventil za doziranje sredstvaza pjeskirenje, visokoučinkoviti
 • separator za vodu
 • ručni otvor
 • spojnica za priključak crijeva.
 • UPUTSTVO ZA RAD