CCT klima uređaj za zrak je dizajniran za upotrebusa zaštitnim kacigama za pjeskarenje tip: Comfort, Aspect, Commander i Panorama.

Prema tome, radi na principu protoka separacije protoka zraka i namijenjen je za grijanje ili hlađenje zraka za disanje koji protiče iz zračnog filtera za disanje prema zaštitnoj kacigi.
 
UNIVERZALNA ZA ZAŠTITNE KACIGE:
COMFORT, ASPECT, COMMANDER, PANORAMA
 
CCT klima-uređaj za zrak radi na principu razdvajanja vazdušne struje. Služi za hlađenje odnosno zagrijavanje zraka za disanje koji se iz filtera za zrak transportuje do zaštitne kacige. Izlazna temperatura iz CCT klima-uređaja koja se može podešavati, može da bude i do 20°C iznad ili ispod ulazne temperature.
 

Proizvod br. Model Opis
304305 CCT Klima uređaj za zagrijavanje i hlađenje zraka kod zaštitnih kaciga: COMFORT, COMMANDER, PANORAMA