Komore za hlađenje su ekonomičan način uklanjanja do 70% vodene pare i hlađenja komprimiranog zraka za upotrebu u aplikacijama pjeskarenja.

Komprimirani zrak koji se ispušta iz vijčanog kompresora zraka je vruć - približno 90°C. Komprimirani zrak na ovim temperaturama sadrži velike količine vode u obliku pare. Kako se komprimirani zrak hladi, tako se ova vodena para pretvara u tečnost. 
Samo kao primjer, bez komore za hlađenje, kompresor 5,7 m³/min koji radi na 7 bara svaki dan unosi 170 litara vode u sistem komprimiranog zraka.
Contracor® komore za hlađenje komprimiranog zraka ACE i ACP su dizajnirane da ohlade temperaturu zraka sredine od 2.7°C do 11°C. Kako se komprimirani zrak hladi, do 70% prisutne vodene pare se pretvara u tečnost i može se izbaciti iz sistema. 
Separator vlage CS tipa postavljen uz ispusnik komore za hlađenje uklanja većinu tečne vlage i čvrstih supstanci iz komprimiranog zraka.

  TEHNIČKI PODACI
  ACE-1 ACE-2 ACE-3 ACP-1 ACP-2 ACP-3
Maksimalni radni pritisak, bar 12
Kapacitet, m³/min 8 14 20 8 14 20
Napon, V 380~ /50 Hz - - -
Snaga, kW 0,3 0,9 0,7 - - -
Pritisak zračnog motora min/max, bar - - - 2 / 6
Potrošnja kompresovanog zraka min/max pritisak zračnog motora, m³/min - - - 0,6 / 1,4
Navajni priključak, ulazni 1½” 2” 3” 1½” 2” 3”
Navajni priključak, izlazni

1x¾”

1x1”

1x1¼”

1x¾”

1x1¼”

1x1½”

1x¾”

1x1¼”

1x1½”

1x¾”

1x1”

1x1¼”

1x¾”

1x1¼”

1x1½”

1x¾”

1x1¼”

1x1½”

  

Proizvod br. Model Opis
14390001 ACP-1 Komora za hlađenje komp. zraka, kapacitet 8 m³/min, pneumatski pogon
14390002 ACP-2 Komora za hlađenje komp. zraka, kapacitet 14 m³/min, pneumatski pogon
14390003 ACP-3 Komora za hlađenje komp. zraka, kapacitet 20 m³/min, pneumatski pogon
14390011 ACE-1 Komora za hlađenje komp. zraka, kapacitet 8 m³/min, električni pogon
14390012 ACE-2 Komora za hlađenje komp. zraka, kapacitet 14 m³/min, električni pogon
14390013 ACE-3 Komora za hlađenje komp. zraka, kapacitet 20 m³/min, električni pogon